Kurz EFR Instruktor první pomoci a KPR

Kurzy EFR (Emergency First Response) zahrnují nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) pro dospělé, děti i nemluvňata, dále nácvik dovedností první pomoci, nácvik obsluhy defibrilátoru sloužícího pro první pomoc (AED) a také použití nouzového kyslíku. Kurzy EFR jsou nabízeny také jako kurzy poskytovaní první pomoci na pracovišti a jsou navrženy tak, že respektují mezinárodní standardy bezpečnosti na pracovištích. Kurzy jsou navrženy tak, aby mohly být flexibilně adaptovány na potřeby výcviku, mohou být vedeny samostatně nebo současně v různých kombinacích.

Tyto kurzy budují sebedůvěru u neprofesionálních záchranářů, kteří tak vědí a jsou schopni poskytnout první pomoc do příjezdu odborné záchranné služby. Studenti se učí aplikovat stejné techniky a principy, které užívají profesionálové lékaři, ale na „laické“ úrovni.

Kurzy EFR se řídí současnými standardy pro první pomoc pacientům publikovanými v pokynech asociace American Heart Association v roce 2010 pro kardiopulmonální resuscitaci a akutní kardiovaskulární péči a skupinou BLS (Basic Life Support), která je součástí ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).

Kurzy EFR se zaměřují na neprofesionální záchranáře a tak v nich vytvářejí sebedůvěru a zvyšují ochotu jednat, když se ocitnou v situaci, kdy je třeba poskytnout první pomoc. Kurzy je naučí potřebné dovednosti v prostředí, kde nejsou vystaveni stresu. Účastníci kurzů tak mají příležitost projít potřebným výcvikem, tak aby byly zběhlí ve svých dovednostech a uchovali si je.

Všichni PADI instruktoři musí být aktivními Instruktory Emergency First Response nebo mít ekvivalentní kvalifikaci instruktora první pomoci a KPR.

Cena 200 Eur
Materiály 75 až 135 Eur
Certifikace 89 Eur

 

FaLang translation system by Faboba